LÄNKAR/LINKS

Kebic's hundblogg
Facklans
Smedtjärns
Sojeans
Tiziana
Trasselsuddens

BBHC - Bichon bolognese & havanais Club
SDHK - Svenska dvärghundsklubben
SKK- Svenska kennelklubben
Havanese Gallery
Bichon Havanais Club - Finland
Norsk Bichon havanais klubb - NBHK  NORGE
FCI - Federation Cynologique Internationale
Färger på Bichon havanais - Colours of Havanese