Hälsoundersökningar

  Läs mer på BBHC's sida om de rekommenderade hälsoundersökningarna

Patellastatus
Veterinären palperar/känner med händerna på knäna. Görs av en auktoriserad veterinär. Res
ultatet skickas in till SKK av veterinären och ska vara skrivet på SKK's egna blankett för Patellastatusintyg. Resultaten är officiella och finns på SKK's hemsida, hunddata.

Ögonlysning
Ögonlysning skall göras av en auktoriserad veterinär för ögonsjukdomar. Resultatet skickas in till SKK av veterinären. Resultaten är officiella och finns på SKK's Hunddata! Vid eventuella noteringar på ögonlysningen, bör man skicka en kopia av ögonlysningen till vederbörande i avelsrådet i BBHC.

Hjärtauskultation
Veterinären lyssnar på hjärtat.
För att göra hjärtstatusintyg måste en auktoriserad veterinär lyssna på hjärtat och resultatet skrivs på SKK's egna blankett för hjärtstatusintyg. Veterinären skickar in blanketten men tyvärr registrerar inte SKK hjärtstatusintygen och de är inte heller officiella.

Oktober 2017: RASKLUBBEN BBHC's rekommendation: Avelsdjur bör hjärtauskulteras innan första parningen. Att endast använda avelsdjur med hjärtstatus "normal" eller "u a". Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer för undersökning och resultat av hjärta som för hundar boende i Sverige.
Kopia på hjärtstatus skickas till avelsrådet på mejl. Det är en fördel att låta veterinär lyssna på hjärtat flera gånger under hundens liv för att hålla sig informerad om hundens hjärtstatus.

Tyvärr är inte hjärtstatusintygen på Bichon havanais officiella. Veterinären skickar in dessa till SKK men SKK registrerar inte hjärtstatusintygen, så dessa resultat finns inte på SKK's hunddata.
Vi skickar kopia på hjärtauskultation/hjärtstatusintyg till avelsrådet i BBHC enligt ovan.

Auktoriserad veterinär = Veterinär som är specialist på hundens och kattens sjukdomar.

Tillbaka till förstasidan